empty Üye ol Üye girişi
Ürün grupları
im_menu2İYİDÜŞÜN YAYINLARI
im_menu2PASPARTU YAYINLARI
im_menu2KIRKİKİNDİ YAYINLARI
im_menu2SERVET SOMUNCUOĞLU ÖZEL DİZİSİ
im_menu2THE TWO CURRENTS
im_menu2Kargo Ücretsiz Kitaplar
im_menu2Bütün Kitaplar
im_menu2MATBUAT YAYIN KATALOĞU 2018
im_menu2KDV Uygulaması Hakkında
Alt Menü 2

Haberler
Alt Menü 9

Gallemit
Kahire Olayı
Bir İhanet Haritası

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Taraflar

Taraflarca akdedilen iş bu sözleşmede MATBUAT YAYIN GRUBU TİC. LTD. ŞTİ.  bundan böyle SATICI,  ………………… ise bundan böyle ALICI olarak anılacaktır. Sözleşmeye tarafların bilgileri şöyledir:               

             1.1. Satıcı

                     Ünvanı            : MATBUAT YAYIN GRUBU TİC. LTD. ŞTİ.

                     Adresi             : Ahmediye Mah. Halk Cad. Güven İş Merkezi No.41 D.5 Üsküdar / İSTANBUL

                     Telefon            :  0216 201 18 71

                     Faks                 :   0216 201 18 79

                     E-mail              :  info@matbuat.com.tr

           

             1.2. Alıcı

                     Adı/Soyadı/

                     Ünvanı :

                     Adresi :

                     Telefon :

                     E-mail :

                     T.C Kimlik No :

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

 

Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün

3.1 – Malın/Ürünün/Hizmetin türü, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

 

 

Mal/Ürün/Hizmet türü:

Adedi:

Satış Fiyatı :

Kargo Ücreti:

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

 

 

3.2 – Alışverişlerdeki vadeli satışlar sadece bankalara ait kredi kartlarıyla yapılabilmektedir. Bu sebeple, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.3 –Teslimat Şekli ve Adresi

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Tüketici’nin yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında Tüketici’nin adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Tüketici’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Tüketici’ye aittir.

Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir ve sipariş ekranında yer alan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Bununla birlikte kargo ücretsiz ürün etiketi taşıyan ürünlerde ALICI'dan kargo ücreti tahsil edilmez. 

 

Madde 4 – Genel Hükümler

4.1 – Tüketici,  sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

4.2 – Sözleşmeye konu olan her bir ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, Tüketici’nin yerleşim yerinin uzaklığı da göz önünde bulundurularak, internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Tüketici veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3 – Sözleşme konusu ürün, Tüketici’den başka kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek olan kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

4.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve ürün bedelinin Tüketici’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olarak kabul edilir.

 

4.6 – Ürünün Tüketici’ye tesliminden sonra, Tüketici’ye ait kredi kartının, yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Buna ilişkin masraflar Tüketici’ye aittir.

 

Madde 5 – Cayma Hakkı

5Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek cayma hakkına sahiptir. Ancak 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin  Cayma Hakkının İstisnaları Kenar Başlıklı 15. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendinde geçen; “ Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler” hükmü uyarınca iş bu sözleşmede malın tesliminde sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap satışlarında ALICI’NIN cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI cayma hakkının olmadığını iş bu sözleşme uyarınca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

 

 

Madde 6 – Mücbir Sebep

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

 

Madde 7 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici’nin veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici sıfatına haiz olmayan TÜKETİCİ’ler bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici ve Satıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır

 

Madde 8 – Tebligat

Tarafların iş bu sözleşmede belirttikleri adresleri tebligat adresi olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olduğunu taraflar kabul etmektedir.

 

    

                   SATICI                                                                                              ALICI

Matbuat Yayın Grubu Tic.Ltd.Şti.

 

 

 
 
Banka Seçenekleri
e ticaret sağlayıcı: neticaret eticaret